Звіт за 2018 рік

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації

Інформація про загальну кількість акцій (березень 2019)

Інформація про кількість акцій (лютий 2019)

Повідомлення – лютий 2019 року

Повідомлення про доповнення до порядку денного – лютий 2019 року

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 19.03.2018 (частина І)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 19.03.2018 (частина ІІ)

Інформація станом на 12.03.2018 року

Повідомлення Наглядової Ради “Про доповнення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів”

Інформація станом на 09.02.2018 року

Збори 2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 20.12.2017

Кандидат правління

Проект 1 (частина 2)

Проект 1 (частина 1)

Порядок реєстрації 2017

Протокол збори 2017

Особлива інформація 31.08.2017

Річна інформація АХЦ за 2016 (частина 1)

Особлива інформація за 2017

Особлива інформація за 2016